Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Viimeksi päivitetty 5.2.2021

1. Rekisterinpitäjä

DreamCoaching Tmi
Purilas 10 A 29, 40100 Jyväskylä
Puhelin: +358 40 847 4770
Sähköposti: Leena[at] dreamcoaching.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leena Nieminen,
Toimitusjohtaja, omistaja
Purilas 10 A 29, 40100 Jyväskylä
Puhelin: +358 40 847 4770
Sähköposti: Leena[at] dreamcoaching.fi

3. Rekisterin nimi

DreamCoaching valmennuspalveluiden käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien DreamCoaching valmennuspalveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien materiaalien toimittamiseen ja laskutukseen.

Ajantasainen lista kaikista DreamCoachingin tarjoamista palveluista on nähtävissä osoitteessa DreamCoaching.fi

Asiakkaalle kerrotaan hänen oikeutensa tietosuojalain nojalla sekä DreamCoachingin henkilötietojen käsittelystä asiakassopimuslomakkeen täytön yhteydessä. Henkilötietojen antaminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, ohjelmat/ohjeistukset, jne.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin rekisterinpitäjän itsensä toimesta esimerkiksi DreamCoaching:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, uuden päivitetyn suunnitelman käyttöönoton yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. DreamCoaching tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä, kuten mm. salasanalla. Henkilötiedot ja ulkoista kovalevyä (varmuuskopiot) säilytetään lukitussa kaapissa eikä henkilötietoihin ole näin ollen pääsyä muilla kuin rekisterin haltijalla.