ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Pohjautuu tutkitusti toimivaan terapiamalliin,
joka on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen menetelmä

Kuva: Harri Hämäläinen

ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Pohjautuu tutkitusti toimivaan terapiamalliin, joka on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen menetelmä ​

MITÄ ON ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

MITÄ ON ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia perustuu samaan teoriapohjaan ja terapeuttisiin työvälineisiin kuin ratkaisukeskeinen psykoterapia. Toisin kuitenkin kuin psykoterapia, lyhytterapia on tarkoitettu ihmisille, joilla ei ole vakavia mielenterveysongelmia. Lievempiin mielenterveyden ongelmiin (kuten lievä tai keskivaikea masennus, ahdistuneisuus tai pelkotilat) ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin. Se auttaa myös stressinhallinnassa sekä uupumuksen oireiden tunnistamisessa ja hoitamisessa.

Nimensä mukaisesti ratkaisukeskeinen menetelmä ei takerru ongelmien vatvomiseen, vaan pyrkii tavoitteellisesti ratkaisujen löytämiseen asiakkaan elämässä. Terapiamuoto on voimavarakeskeinen, pyrkien tunnistamaan asiakkaan henkilökohtaiset vahvuudet ja auttamaan häntä ottamaan ne käyttövoimakseen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tuo ongelmiin selkeyttä, tarjoaa purkukanavan ja luo toivoa pimeyden keskelle. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa. Sen tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään omat voimavaransa silloin, kun voimat ovat vähissä, usko ei riitä, mieli on myllerryksessä tai oma sisäinen kompassi ei muuten vain riitä antamaan suuntaa. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat elämässään tilanteessa, johon he kokevat tarvitsevansa ulkopuolista keskusteluapua.

Terapeuttina olen aidosti läsnä, helposti lähestyttävä ja kiinnostunut. Minulla on ratkaisukeskeinen ote elämään ja etsin asioihin aina uusia puolia ja näkökulmia. Kaiken työni taustalla näkyy kattava ja vahva koulutustaustani sekä työkokemukseni hyvinvointialalla, johon voit halutessasi tutustua enemmän valmentajasi -välilehdellä. Näillä tiedoilla ja taidoilla sekä eletyllä elämällä varustettuna autan asiakkaita jäsentämään asioita rakentavasti, tunnistamaan omat voimavarat ja löytämään ratkaisuja elämän haasteissa.

terapian eteneminen?

lyhytterapia vai psykoterapia?

Merkittävä osa mielenterveyden ongelmista ratkeaa lyhytterapiassa yhtä hyvin kuin pidemmissä terapioissa ja siten lyhytterapia on vaihtoehto pitkälle terapialle. Kymmenet pitkät yliopistolliset tutkimukset vuosikymmenten ajan eri puolilta maailmaa todistavat, että suurin osa mielen ongelmien kanssa kamppailevista ihmistä voisi saada tarvitsemansa avun lyhyestä terapiasta. Kevyempi hoitomalli riittää normaaleihin elämän kriiseihin, masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin ja lieviin traumoihin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii henkilöille, jolle on melko selkeä käsitys siitä, mihin etsii muutosta ja joka pystyy ongelmista huolimatta pääsääntöisesti toimimaan arjessa ja työelämässä. Lyhytterapia tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua ilman lähetettä lievien ja keskivaikeiden oireiden hoitoon.

Riippumatta terapiamuodosta, tutkitusti tehokkain ja tuloksellisin terapia muodostuu seuraavista asioista:

  • Asiakkaan kokema turvallinen ja luotettava vuorovaikutus terapeutin kanssa
  • Asiakas kokee tulevansa ymmärretyksi
  • Varhaisessa vaiheessa tunnistetut psyykkiset oireet ja nopeasti saatu terapeuttinen apu. Mitä nopeammin saatu apu, sitä parempi on toipumisennuste
  • Asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena: psyykkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin huomioiminen

-> tärkeää on siis kokemuksesi siitä, että sinun ja terapeutin henkilökemia toimii.

”Autoritäärisestä ja kaikkitietävästä lähestymistavasta on siirrytty asiakkaiden ehdoilla tapahtuvaan auttamiseen. Tätä uutta asennoitumista luonnehtii avoimuus, pyrkimys aitoon yhteistyöhön asianosaisten kanssa, sekä huomion keskittäminen ihmisten voimavaroihin pikemminkin kuin heidän vikoihinsa ja puutteisiinsa.” (Ahola & Furman: Ongelmista ratkaisuihin, lyhytterapian perusteet, Lti 2020.)

miksi hakeutua ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan:


Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta enää tarpeellisiksi.

HINNASTO

ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Terapia rakennetaan yhdessä asiakkaan tavoitetta vastaavaksi.

 

Veloitukseton konsultointi 30min: taustatietojen kartoitus ja suunnitelma.
Ei sido ottamaan jatkon palveluita.

(hinnat sisältävät alv24%)

Tutustumiskäynti 50min

49€

Tutustumiskäynti 90min

99€

Kolme kertaa 50min

285€

Kuusi kertaa 50min

552€

Kymmenen kertaa 50min

890€

Kaksikymmentä kertaa 50min

 1740€

Tutustumiskäynti 50min

49€

Tutustumiskäynti 90min

99€

Kolme kertaa 50min

264€

Kuusi kertaa 50min

522€

Kymmenen kertaa 50min

860€

Kaksikymmentä kertaa 50min

1640€

Kerrat voidaan käyttää tilanteen ja tarpeen mukaan. Yleensä käynnit toteutetaan noin viikon välein, jotta työskentelyssä toteutuu mielekkyys ja jatkumo.

Maksutapana lasku sähköpostilla.

Mikäli olet estyneet saapumasta varattuna aikana, peruutathan ajan viimeistään 24 tuntia aikaisemmin. Ajan peruuttamisesta alle 24 tuntia ennen varattua aikaa tai peruuttamattomasta ajanvarauksesta veloitetaan normaali käyntimaksu.

Saako terapiasta Kela-korvausta ja mitä huomioida?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei tällä hetkellä kuulu KELA-korvausten piiriin. KELA ei korvaa mitään terapiaa täysin: Kela-korvatun yksilöterapian hinnasta jää asiakkaalle maksettavaa n. 25-50€ ja terapiat kestävät 1-3 vuotta. Ennen mahdollista Kela-korvattua terapiaan pääsyä on lisäksi maksettava lääkärikäyntejä, lähetteitä ja Psykoterapia tutustumiskäyntejä itse. Suurelle osalle psykoterapeuteista on tällä hetkellä myös pitkät jonot, mikä on hyvä huomioida psykoterapiaan hakeutumisessa – prosessi on valitettavasti pitkä. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tulee asiakkaalle edulliseksi, koska se on tehokas ja siksi lyhyt hoitomuoto ja siten kustannustehokas. Lyhytterapian kesto on 1-20 käyntiä, yleensä noin kymmenen käyntiä. Käyntien määrä muovautuu kuitenkin aina asiakkaan tarpeen ja toiveiden mukaan, joten myös pidemmät prosessit ovat mahdollisia. Lyhytterapiaan et tarvitse lähetettä, vaan halu keskustella mieltä painavasta asiasta riittää.

“I cannot teach anybody anything – I can only make them think.”
Sokrates